EĞİTİM BİLGİLERİ:

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi – İktisat Bölümü (2000)

Yenimahalle Ticaret Meslek Lisesi (1993)

MESLEKİ YETERLİLİKLER:

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim Eğitim Sertifikaları (2012)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ruhsatı (2003)

Serbest Muhasebeci Ruhsatı (2001)

İŞ TECRÜBELERİ:

Ahmet Yay SMMM (1991- )

ÇALIŞMA ALANLARI:

Ticaret Kanunu, Vergi Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, KDV Kanunu.

UZMANLIK ALANLARI:

Türk Vergi Kanunları ve Muhasebe Standartları, Müşteri İlişkileri ve Büro Yönetimi’ni kapsamaktadır.