AHMET YAY Muhasebe ve Mali Müşavirlik Bürosu

Biz sahip olduğumuz 20 yılı aşkın vergi, muhasebe ve uluslararası çalışma deneyimimizi samimi ve saygılı iş ortamında büyük resme bakarak ancak detayları kaçırmadan işimize yansıtıyoruz. Karlılığınızı artırmak için etkin vergi planlaması ihtiyacınızı göz önünde bulunduruyoruz. Sizi ve işinizi önemsiyor sizin ortağınız olarak hareket ediyoruz. Firmanızın geleceğe taşınması için ortaklık (aile) anayasasını sizinle birlikte hazırlıyoruz.

Türkiye'de Sosyal Güvenlik Mevzuatı
Türkiye’de Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile ilgili tüm konularda danışmanlık hizmetimiz bulunmaktadır
6102 Türk Ticaret Kanunu
TTK'ya uygun olarak şirket kurulumu veya mevcut şirketler ile alakalıA'dan Z'ye çözümler sunmaktayız.
Türkiye'de Vergilendirme ve Teşvikler
Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Zirai Kazanç, Serbest Meslek Kazancı gibi konularda destek hizmeti vermekteyiz.
Yabancı Sermaye İşlemleri
Türkiye’de yabancı sermayeli şirket kuruluşu, irtibat büroları ve daha bir çok konudaki destek...

Güncel Mevzuat

SGK – Aralık Ayına İlişkin MUHSGK Verilme Süresinin Uzatılması

2021 Yılı Aralık Ayına İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımla…   (daha&helliip;)

Aralık Beyanname ve Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Aralık Beyanname ve Ödeme Tarihleri Uzatıldı T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/138 Konusu: 18 Ocak…   (daha&helliip;)

2022 Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Hadler

2022 Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Hadler 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen…   (daha&helliip;)

2022 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge

2022 Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Değişiklik 22 Ocak 2022 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2022 yı…   (daha&helliip;)

2022 Yılı Ocak Ayına Ait Yurtdışı Emsal Katsayılarına İlişkin Genelge (Yeni)

2022 Yılı Ocak Ayına Ait Yurtdışı Emsal Katsayılarına İlişkin Genelge (Yeni) 22 Ocak 2022 22/1/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan…    (daha&helliip;)

2022 Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389-010.06.02-903791 Tarih: 22/01/2022 Konu : Mali ve Sosyal…    (daha&helliip;)

VUK 535 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535)

VUK 535 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 535) 22 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31727 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi…   ...